Shopping cart

Subtotal 0.00lei

View cartCheckout

10% reducere la ridicarea personală

Termeni și condiții

 • Home
 • Termeni și condiții

Următorii termeni vor însemna:

 • Cumpărător – persoana, firma, companie sau alta entitate juridică ce emite o comandă pe www.epicpub.ro
 • Vânzător – societatea comercială SC CENTRU VECHI SRL, având punctul de lucru în Strada MStr. Republicii, Nr.10, Suceava (RO 25350001, J33/292/2009);
 • Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către vânzător, cumpărătorului;
 • Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și cumpărător, prin care vânzătorul este de acord să livreze bunurile și serviciile, iar cumpărătorul este de acord să primească aceste bunuri și servicii și să facă plata acestora;
 • Contract – o comandă confirmată de către vânzător;
 • Drepturi de proprietate Intelectuală (DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi: know-how, dreptul de autor și drepturi în natura de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus;
 • Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile bunurilor și serviciilor așa cum sunt precizate în comandă.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul www.epicpub.ro, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

 • Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice;
 • Specificațiile cumpărătorului (acolo unde este cazul);
 • Termeni și condiții. Dacă vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor comenzii. Acceptarea comenzii de către vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea vânzătorului către cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Echipa EPICENTRU face eforturi permanente pentru a oferi informații cât mai corecte și cât mai actualizate. Nu garantăm însă că aceste informații sunt întotdeauna complete, corecte și actualizate. În cazul în care apar diferențe, se va lua în vedere informațiile comunicate de reprezentantul EPICENTRU. Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui contract. Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind certificatul de garanție emis de către vânzător sau un furnizor al acestuia.

3. EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în comandă și va livra bunurile și serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile cumpărătorului; Informațiile prezentate pe site-ul vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și de coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat. Imaginile produselor de asemenea au caracter informativ și pot conține accesorii sau produse adiționale pe care pachetul original nu le conține sau pot exista diferențe între acestea și produs; Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea “Contract”. Vor fi excluse de pe site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru acestea; În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare, provenit din partea unei rețele de internet, Epicentru își rezervă dreptul de a cere utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul site-ului.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI) Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media) nici una dintre informările primite de la vânzător. Epicentru deține dreptul de autor pentru întreg conținutul siteului www.epicpub.ro. Dacă semnalați un abuz în ceea ce privește dreptul de proprietate intelectuală folosiți adresa de email office@epicpub.ro – Raportare încălcare drepturi de proprietate intelectuală. De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea Epicentru și nu pot fi preluate, copiate sau folosite fără acordul scris al proprietarului.

6. CONFIDENȚIALITATE – PUBLICITATE Informațiile de orice natură furnizate de către cumpărător vânzătorului vor rămâne în proprietatea vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al vânzătorului și după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de cumpărător cu privire la comandă, fără consimțământul prealabil scris al vânzătorului. Mesajele Epicentru sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Epicentru. Astfel sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor. Datele clienților nu pot fi folosite, și nici furnizate altor părți. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului www.epicpub.ro, Epicentru nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens. Conform condițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, vânzătorul nu va dezvălui fără autorizare nicio informație referitoare la cumpărător. Pe baza consimțământului expres și neechivoc și numai în limitele legislației în vigoare, în scopul de a răspunde solicitărilor dumneavoastră prin oferirea de noi produse/servicii, este posibil să oferim astfel de informații către terți (ex: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre).

7. TERMENE PENALITĂȚI În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a comenzii, vânzătorul este obligat să anunțe cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executării contractului în conformitate cu termenele stabilite. În cazul în care cumpărătorul întârzie, din vina sa, plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de vânzător, acesta este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorată. În cazul în care vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.

8. FACTURARE – PLĂȚI Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în comandă. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru bunurile și serviciile livrate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

9. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI Livrare – Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat către Cumpărător. Transport & Ambalare – În afara de cazul în care este agreat de vânzător și cumpărător diferit, vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu bunurile și serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care vânzătorul colaborează sau către reprezentantul cumpărătorului. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor și serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. Vânzătorul va efectua livrarea bunurilor și serviciile doar pe teritoriul României. Pentru a evita neplăcerile cauzate, vă rugăm să verificați coletul înainte de semnarea documentelor de recepție. Toți clienții beneficiază de deschiderea coletului la livrare. Verificarea se va face în prezența reprezentantului firmei de curierat sau a delegatului firmei Epicentru. Nu semnați pentru primire și refuzați recepția produsului dacă aveți dubii cu privire la integritatea lui (ambalajul trebuie să fie intact, să nu prezinte urme de zgârieturi, rupturi, lovituri sau alte deteriorări) și cereți a fi consemnate aceste aspecte pe documentul de însoțire a produsului sau pe procesul verbal de constatare întocmit în prezența curieratului.

10. ACCEPTARE Acceptarea va fi făcută atunci când bunurile și serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în comandă. În cazul în care cumpărătorul descoperă că produsele livrate sau serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci vânzătorul va aduce la conformitate produsele și serviciile. De asemenea, pentru produsele vândute și livrate de Epicentru, Cumpărătorul beneficiază de returul produselor în 14 zile.

11. GARANȚII Toate produsele comercializate pe site-ul www.epicpub.ro, cu excepția celor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte. Certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător. În cazul certificatelor de garanție emise de producători, produsul reclamat, defect în perioada de garanție, trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificatul de garanție. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției. Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată în maxim 48 ore de la recepția mărfii, pe adresa office@centruvechi.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

12. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII Proprietatea asupra bunurilor și serviciilor va fi transferată la momentul efectuării plății din partea cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul vânzătorului). În cazul livrării prin curier, toți clienții beneficiază de deschiderea coletului la livrare. Nu semnați documentele de primire înainte de a verifica coletul. Nu semnați pentru primire și refuzați recepția produsului dacă aveți dubii cu privire la integritatea lui și cereți a fi consemnate problemele semnalate pe documentul de însoțire a produsului sau pe procesul verbal de constatare întocmit în prezența curieratului. Orice reclamație ulterioară privind integritatea coletului nu va mai fi luată în considerare. Livrarea produselor în orașul Suceava se face de către Epicentru cu flota proprie Clientul are obligația ca la primirea produsului să verifice ambalajul să nu prezinte urme de zgârieturi, lovituri și poate refuza acel produs în cazul în care prezintă urme de manipulare defectuoasă și să încheie un proces verbal cu reprezentantul firmei de curierat.

13. RĂSPUNDERE Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricărei din obligațiile sale conform comenzii și pentru daunele care rezultă din utilizarea bunurilor și serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

14. FORȚA MAJORĂ Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

15. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Termeni și Condiții Campanie 5% Reducere

Prin participarea la această campanie, îți exprimi acordul ca datele tale să fie folosite în scop de marketing și alte scopuri conform politicii noastre de confidențialitate. Pentru dezabonare te rugăm să completezi formularul de pe pagina de CONTACT